กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ดู กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม จังหวัดสระแก้ว [อ่าน : 45 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม [อ่าน : 45 ครั้ง]

สายตรงคณบดี ดู สายตรงคณบดีทั้งหมด

บุคคลทั่วไป นักศึกษา บุคลากร สามารถร้องเรียนปัญหาและสิ่งอำนวยความสะดวกกับคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคมได้โดยตรง [อ่าน : 481 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 โควตา ม.6 และ รอบที่ 2 ป... ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 โควตา ม.6 และ รอบที่ 2 ปวช./ปวส.[อ่าน : 71 ครั้ง]
  • คณะเทคโนโลยีสังคม เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่3 ระดับปริญญาตรี /เทียบโอน /เทียบโอนสมทบ (เรียนเสาร์อาท... คณะเทคโนโลยีสังคม เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่3 ระดับปริญญาตรี /เทียบโอน /เทียบโอนสมทบ (เรียนเสาร์อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2563[อ่าน : 67 ครั้ง]
  • แผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค COVID-19[อ่าน : 41 ครั้ง]
  • ประกาศ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เรื่อง การจัดการเรีย... เรื่อง การจัดการเรียนการสอน เพื่อป้องกัน ชะลอและบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของ โรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019[อ่าน : 12 ครั้ง]
กิจกรรมหาทุนการศึกษา ดู กิจกรรมหาทุนการศึกษาทั้งหมด
กิจกรรม ไข่หรรษา "หาทุนให้น้อง...

กิจกรรม #ไข่หรรษา "หาทุนให้น้อง" เพื่อเป็นการสมทบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสังคม ที่ขาดแ... [อ่าน : 34 ครั้ง]

ภาพข่าวกิจกรรม ดู ภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด
มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังควบค...

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า [อ่าน : 34 ครั้ง]

คณะเทคโนโลยีสังคมรับมอบผลิตภัณ...

วันที่ 20 มีนาคม 2563 อาจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากร รั... [อ่าน : 14 ครั้ง]

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังควบค...

ขอขอบคุณ พ.ต.อ.คณกร อัศวเมธี ผู้กำกับ สภ.เขาคิชฌกูฏ ที่ได้อนุเคราะห์เครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส covid-... [อ่าน : 32 ครั้ง]

ภาพข่าวกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดู ภาพข่าวกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทั้งหมด
โครงการ Infographic Presentati...

โครงการ Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสาร ในยุคไทยแลนด์ 4.0 [อ่าน : 22 ครั้ง]

กิจกรรม ส่งเสริมความรู้ “สิทธิ...

กิจกรรม ส่งเสริมความรู้ “สิทธิประกันสังคม ก่อนเข้าสู่สังคมคนทำงาน [อ่าน : 39 ครั้ง]

โครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อ...

โครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมด้านการประกอบวิชาชีพบัญชีและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญช... [อ่าน : 77 ครั้ง]

วีดีทัศน์ ดู วีดีทัศน์ทั้งหมด
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมต้นชอง...

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมต้นชองระอา ไม้พื้นถิ่นจันทบุรี [อ่าน : 119 ครั้ง]

การแสดงพื้นบ้าน "รำกะลา" ของหมู่บ้านหนองบอน ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี [อ่าน : 100 ครั้ง]

ผลงานนักศึกษา ดู ผลงานนักศึกษาทั้งหมด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 งา...

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 งานสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 9 [อ่าน : 389 ครั้ง]

รางวัลในการประชุมวิชาการระดับป...

รางวัลในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ระดับภูมิภาคอาเซียนครั้งที่ 7 AUCC2019 [อ่าน : 208 ครั้ง]

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดู ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด
คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสังคม...

วันที่ 9 มีนาคม 2563 อาจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม และทีมผู้บริหาร ได้ร่วมหารือกั... [อ่าน : 22 ครั้ง]

การแสดงของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี...

การแสดงของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ในงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไ... [อ่าน : 52 ครั้ง]

จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีสังคม ดู จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีสังคมทั้งหมด
จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีสังคม ปร...

จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปี 2563 [อ่าน : 59 ครั้ง]

จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีสังคม ปร...

จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปี 2562 [อ่าน : 26 ครั้ง]

กิจกรรมบริหารคณะฯ ดู กิจกรรมบริหารคณะฯ ทั้งหมด
ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสังคม เข้...

วันที่ 30 มกราคม 2563 ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าหารือเสนอแนวทางความร่วมมือ ระหว่างผู้บริหารและท... [อ่าน : 36 ครั้ง]

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณ...

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่2/2562 [อ่าน : 153 ครั้ง]

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณ...

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่1/2562 [อ่าน : 184 ครั้ง]

วิพากษ์หลักสูตรสาขาการจัดการ

วิพากษ์หลักสูตรสาขาการจัดการ [อ่าน : 160 ครั้ง]

การประชุมคณะกรรมบริหารคณะฯ ดู การประชุมคณะกรรมบริหารคณะฯทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเท...

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่3/2563 [อ่าน : 11 ครั้ง]

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเท...

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่2/2563 [อ่าน : 30 ครั้ง]

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเท...

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่1/2563 [อ่าน : 32 ครั้ง]

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเท...

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่11/2562 [อ่าน : 65 ครั้ง]

การประชุมคณะกรรมประจำคณะฯ ดู การประชุมคณะกรรมประจำคณะฯทั้งหมด
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้...

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2563 [อ่าน : 0 ครั้ง]

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้...

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2562 [อ่าน : 126 ครั้ง]

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั...

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2562 [อ่าน : 162 ครั้ง]