กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ดู กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม นำทีมคณาจารย์ประจำสาขาวิชาต่... [อ่าน : 20 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรีย...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" [อ่าน : 58 ครั้ง]

บุคคลทั่วไป นักศึกษา บุคลากร สามารถร้องเรียนปัญหาและสิ่งอำนวยความสะดวกกับคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคมได้โดยตรง [อ่าน : 618 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 • กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปีการศึกษา 2563 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปีการศึกษา 2563[อ่าน : 237 ครั้ง]
 • คณะเทคโนโลยีสังคม เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่5 ระดับปริญญาตรีภาคปกติ /เทียบโอน /เทียบโอนสมทบ (เรียนเ... คณะเทคโนโลยีสังคม เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่5 ระดับปริญญาตรีภาคปกติ /เทียบโอน /เทียบโอนสมทบ (เรียนเสาร์อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2563[อ่าน : 114 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ปวช. ปวส. รอบ 4 บัณฑิต EEC และ Tcas รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน Admissio... ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ปวช. ปวส. รอบ 4 บัณฑิต EEC และ Tcas รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน Admission2 (วุฒิ ม.6)[อ่าน : 82 ครั้ง]
 • ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตจันทบุรี ปีที่ 56 ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตจันทบุรี ปีที่ 56[อ่าน : 40 ครั้ง]
 • กำหนดการนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 กำหนดการนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563[อ่าน : 154 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปวช. ปวส. รอบ 3 บัณฑิต EEC และ รอบที่ 3 Admission1 (วุฒิ ม.6) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปวช. ปวส. รอบ 3 บัณฑิต EEC และ รอบที่ 3 Admission1 (วุฒิ ม.6)[อ่าน : 92 ครั้ง]
 • คณะเทคโนโลยีสังคม เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่5 ระดับปริญญาตรีภาคปกติ /เทียบโอน /เทียบโอนสมทบ (เรียนเ... คณะเทคโนโลยีสังคม เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่5 ระดับปริญญาตรีภาคปกติ /เทียบโอน /เทียบโอนสมทบ (เรียนเสาร์อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2563[อ่าน : 104 ครั้ง]
กิจกรรมหาทุนการศึกษา ดู กิจกรรมหาทุนการศึกษาทั้งหมด
กิจกรรม ไข่หรรษา "หาทุนให้น้อง...

กิจกรรม #ไข่หรรษา "หาทุนให้น้อง" เพื่อเป็นการสมทบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสังคม ที่ขาดแ... [อ่าน : 153 ครั้ง]

คำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคม ดู คำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคมทั้งหมด
 • คำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคม ที่ 064/2563 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการฝ... [อ่าน : 20 ครั้ง]
 • คำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคม ที่ 063/2563 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศร... [อ่าน : 12 ครั้ง]
 • คำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคม ที่ 058/2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ประจำ... [อ่าน : 9 ครั้ง]
 • คำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคม ที่ 057/2563 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแนะแนวการศึกษาต่อ คณะเทคโ... [อ่าน : 13 ครั้ง]
ประกาศคณะเทคโนโลยีสังคม ดู ประกาศคณะเทคโนโลยีสังคมทั้งหมด
 • ประกาศ คณะเทคโนโลยีสังคม เรื่อง อัตราตอบแทนค่าสอนนักศึกษาเทียบโอน ภาคพิเศษนอกเวลาราชการ และภาคสมทบ ป... [อ่าน : 15 ครั้ง]
 • ประกาศ คณะเทคโนโลยีสังคม เรื่อง วิธีการประเมินหรือเทียบโอนผลการเรียน และหลักเกณฑ์การประเมินรายวิชา ก... [อ่าน : 7 ครั้ง]
 • ประกาศ คณะเทคโนโลยีสังคม เรื่อง มาตรการป้องกันแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโนน่าสายพันธู์ใหม่ 2019 (ฉบับที... [อ่าน : 5 ครั้ง]
 • ประกาศ คณะเทคโนโลยีสังคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอน เพื่อป้องกัน ชะลอและบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของ... [อ่าน : 10 ครั้ง]
ภาพข่าวกิจกรรม ดู ภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด
กิจกรรมรับสมัครนักศึกษาเข้าชมร...

กิจกรรมรับสมัครนักศึกษาเข้าชมรม คณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 8 ครั้ง]

การตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใ...

การตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับคณะประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 50 ครั้ง]

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่ว...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [อ่าน : 48 ครั้ง]

ภาพข่าวกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดู ภาพข่าวกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทั้งหมด
กิจกรรม “สร้างทีมพัฒนาร้านค้า...

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม... [อ่าน : 15 ครั้ง]

กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพนักบัญช...

กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพนักบัญชี "การเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญของ TFRS ฉบับปรับปรุง 2562" [อ่าน : 67 ครั้ง]

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะ...

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 95 ครั้ง]

ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการ ดู ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการทั้งหมด
โครงการ “การคำนวณต้นทุนการผลิต...

โครงการ “การคำนวณต้นทุนการผลิตและการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน” [อ่าน : 43 ครั้ง]

โครงการ พัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ 3 ภ...

โครงการ พัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ 3 ภาษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ชีวิตของคนในชุมชนพหุวัฒนธรรม [อ่าน : 11 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ...

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการความรู้ ทางวิชาการให้แก่ชุมชน [อ่าน : 68 ครั้ง]

ภาพกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดู ภาพกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด
ถวายเทียนพรรษา ปี 2563

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกันถวายเทียนพรรษา แด่... [อ่าน : 45 ครั้ง]

การแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้น...

ได้แก่ 1.เมืองอัญมณี 2.ระบำชอง 3.ระบำกะลา 4.ลูกทุ่งเมืองจันท์ 5.พระเจ้าตากกู้ชาติ ในงานราชมงคลรักษ์... [อ่าน : 94 ครั้ง]

คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสังคม...

วันที่ 9 มีนาคม 2563 อาจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม และทีมผู้บริหาร ได้ร่วมหารือกั... [อ่าน : 99 ครั้ง]

ผลงานนักศึกษา ดู ผลงานนักศึกษาทั้งหมด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 งา...

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 งานสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 9 [อ่าน : 503 ครั้ง]

รางวัลในการประชุมวิชาการระดับป...

รางวัลในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ระดับภูมิภาคอาเซียนครั้งที่ 7 AUCC2019 [อ่าน : 290 ครั้ง]

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน E- Sp...

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน E- Sport ในรายการ PUBG Mobile Campus Championship Thailand 2019 [อ่าน : 254 ครั้ง]

วีดีทัศน์ ดู วีดีทัศน์ทั้งหมด
แนะนำคณะเทคโนโลยีสังคม

แนะนำคณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 574 ครั้ง]

จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีสังคม ดู จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีสังคมทั้งหมด
จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีสังคม ปร...

จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปี 2563 [อ่าน : 134 ครั้ง]

จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีสังคม ปร...

จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปี 2562 [อ่าน : 91 ครั้ง]

กิจกรรมบริหารคณะฯ ดู กิจกรรมบริหารคณะฯ ทั้งหมด
การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณ...

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่2/2563 [อ่าน : 23 ครั้ง]

การประชุมสัมมนาทิศทางการพัฒนา...

การประชุมสัมมนาทิศทางการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ให้กับผู้บริหารวิทยาเขต จันทบุรี [อ่าน : 27 ครั้ง]

การประชุมเตรียมความพร้อมเข้าสู...

การประชุมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ) [อ่าน : 13 ครั้ง]

การประชุมรับทราบแนวทางในการจัด...

การประชุมรับทราบแนวทางในการจัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 27 ครั้ง]

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ดู การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเท...

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่9/2563 [อ่าน : 27 ครั้ง]

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเท...

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่6/2563 [อ่าน : 118 ครั้ง]

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเท...

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่5/2563 [อ่าน : 125 ครั้ง]

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเท...

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่3/2563 [อ่าน : 112 ครั้ง]

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ดู การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯทั้งหมด
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้...

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2563 [อ่าน : 11 ครั้ง]

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้...

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2563 [อ่าน : 167 ครั้ง]

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้...

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2563 [อ่าน : 101 ครั้ง]

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้...

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2563 [อ่าน : 112 ครั้ง]