การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ดู การประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม [อ่าน : 2 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม [อ่าน : 8 ครั้ง]

สายตรงคณบดี ดู สายตรงคณบดีทั้งหมด

บุคคลทั่วไป นักศึกษา บุคลากร สามารถร้องเรียนปัญหาและสิ่งอำนวยความสะดวกกับคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคมได้โดยตรง [อ่าน : 426 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสังคม รอบที่1 Po... ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสังคม รอบที่1 Portfolio ม.6 และ รอบที่ 1 บัณฑิต EEC ปวช., ปวส[อ่าน : 48 ครั้ง]
  • คณะเทคโนโลยีสังคม รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 คณะเทคโนโลยีสังคม รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2[อ่าน : 75 ครั้ง]
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบ 1 บัณฑิต EEC วุฒิ ปวช./ปวส. และ รอบ 1 PORTFOLIO วุฒ... ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบ 1 บัณฑิต EEC วุฒิ ปวช./ปวส. และ รอบ 1 PORTFOLIO วุฒิ ม.6[อ่าน : 434 ครั้ง]
  • รับสมัครการประกวดหนูน้อยเหลืองจันท์ ประกวดวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ในงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี[อ่าน : 7 ครั้ง]
ภาพข่าว/กิจกรรม ดู ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด
โครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อ...

โครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมด้านการประกอบวิชาชีพบัญชีและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญช... [อ่าน : 24 ครั้ง]

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเท...

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก [อ่าน : 11 ครั้ง]

งานแถลงข่าว ราชมงคล รักษ์เหลือ...

งานแถลงข่าว ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 19 [อ่าน : 20 ครั้ง]

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563

วันที่ 11 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกับ สำ... [อ่าน : 27 ครั้ง]

โครงการพัฒนานักศึกษา ด้านมาตรฐ...

โครงการพัฒนานักศึกษา ด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFPS 16 สัญญาเช่า และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาต... [อ่าน : 53 ครั้ง]

พิธีมอบการมอบทุนการศึกษาให้กับ...

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสังคม ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ทุนการศึกษา ประเภท... [อ่าน : 8 ครั้ง]

พิธีการส่งมอบถังขยะรีไซเคิลให้...

พิธีการส่งมอบถังขยะรีไซเคิลให้กับคณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 10 ครั้ง]

พิธีมอบเหรียญรางวัล เกียรติบัต...

สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสังคม กำหนดจัดพิธีมอบเหรียญรางวัล และเกียรติบัตร ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 25... [อ่าน : 203 ครั้ง]

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณ...

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่3/2562 [อ่าน : 56 ครั้ง]

วีดีทัศน์ ดู วีดีทัศน์ทั้งหมด
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมต้นชอง...

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมต้นชองระอา ไม้พื้นถิ่นจันทบุรี [อ่าน : 93 ครั้ง]

การแสดงพื้นบ้าน "รำกะลา" ของหมู่บ้านหนองบอน ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี [อ่าน : 62 ครั้ง]

ผลงานนักศึกษา ดู ผลงานนักศึกษาทั้งหมด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 งา...

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 งานสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 9 [อ่าน : 337 ครั้ง]

รางวัลในการประชุมวิชาการระดับป...

รางวัลในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ระดับภูมิภาคอาเซียนครั้งที่ 7 AUCC2019 [อ่าน : 152 ครั้ง]

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดู ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด
องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้า...

องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านการแสดง รำกะลา ของหมู่บ้านหนองบอน [อ่าน : 64 ครั้ง]

องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมชอง ชุ...

องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมชอง ชุมชนชาวชอง อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี [อ่าน : 86 ครั้ง]

จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีสังคม ดู จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีสังคมทั้งหมด
จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีสังคม ปี...

จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีสังคม ปีที่ 2 ฉบับที่ 54 วันที่ 8 กันยายน 2562 [อ่าน : 82 ครั้ง]

จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีสังคม ปี...

จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีสังคม ปีที่ 2 ฉบับที่ 53 วันที่ 7 กันยายน 2562 [อ่าน : 89 ครั้ง]

กิจกรรมบริหารคณะ ดู กิจกรรมบริหารคณะทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเท...

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่11/2562 [อ่าน : 20 ครั้ง]

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้...

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2562 [อ่าน : 72 ครั้ง]

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณ...

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่2/2562 [อ่าน : 113 ครั้ง]