แนวทางการประกอบอาชีพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

        1. สามารถทำหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาต่างประเทศในวงราชการ วงการธุรกิจ วงการบันเทิง
          และงานด้านเอกสารต่าง ๆ
 
        2. อาจารย์และนักวิชาการ

        3. นักวิจัยเลขานุการ เจ้าหน้าที่ต้อนรับในบริษัทต่างๆ

        4. มัคคุเทศก์ ล่าม นักแปล

        5. พนักงานธนาคาร และสถาบันการเงิน

        6. นักเขียน นักวิจารรณ์ บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ นักแสดง

        7. และอื่นๆ ฯลฯ