ภาพกิจกรรม ดู ภาพกิจกรรมทั้งหมด
SCT Open House 2022 อัปเดตเทร...

SCT Open House 2022 อัปเดตเทรนด์การศึกษา และอาชีพมาแรงแห่งอนาคต [อ่าน : 139 ครั้ง]

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบ... [อ่าน : 110 ครั้ง]

ประชุมร่างข้อหารือ ความร่วมมือ...

ประชุมร่างข้อหารือ ความร่วมมือ MOU กับสมาคมผู้ผลิตทุเรียนไทย [อ่าน : 54 ครั้ง]

สาขาธุรกิจเกษตรดิจิทัล เข้าร่ว...

สาขาธุรกิจเกษตรดิจิทัล เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา ผ่านช่องทาง Live สด Facebook Fanpage ร่วมกับสมาคมผู้ผลิ... [อ่าน : 54 ครั้ง]

การประชุมหารือประเด็นความร่วมม...

การประชุมหารือประเด็นความร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตทุเรียนไทยและสหกรณ์การเกษตรเขาคิชกูฏ จำกัด เพื่อร่วมม... [อ่าน : 57 ครั้ง]

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สา...

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาธุรกิจเกษตรดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปีการศึกษา 2565 [อ่าน : 42 ครั้ง]

วีดีทัศน์ ดู วีดีทัศน์ทั้งหมด

[อ่าน : 56 ครั้ง]

[อ่าน : 45 ครั้ง]