ภาพข่าว/กิจกรรม ดู ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชา...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชาการจัดการเพื่อผู้ประกอบการ [อ่าน : 106 ครั้ง]

โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหา...

โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหารจัดการในยุค 4.0 หัวข้อ พื้นฐานของ สปป.ลาวในเชิงประวัติศาสตร์ สังคมศาส... [อ่าน : 263 ครั้ง]

โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหา...

โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหารจัดการในยุค 4.0 หัวข้อ "Creative Innovation & Open Innovation and Net... [อ่าน : 155 ครั้ง]

โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหา...

โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหารจัดการในยุค 4.0 หัวข้อ "Creative Innovation & Open Innovation and Net... [อ่าน : 151 ครั้ง]

โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหา...

โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหารจัดการในยุค 4.0 หัวข้อ "การเริ่มต้นทำธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ" [อ่าน : 135 ครั้ง]

โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหา...

โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหารจัดการในยุค 4.0 หัวข้อ "เคล็ดลับและเทคนิคการใช้ Social Media แบบ O2O... [อ่าน : 125 ครั้ง]

โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหา...

โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหารจัดการในยุค 4.0 หัวข้อ "การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการคนเก่ง และ... [อ่าน : 149 ครั้ง]

โครงการเสริมสร้างทักษะผู้ประกอ...

โครงการเสริมสร้างทักษะผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา [อ่าน : 517 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ...

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการความรู้ ทางวิชาการให้แก่ชุมชน [อ่าน : 980 ครั้ง]

สัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา คณะเท...

วันที่ 9 มีนาคม 2563 งานสหกิจศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม จัดการสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาการจัดการ... [อ่าน : 269 ครั้ง]

การตอบปัญหา ด้านบริหารธุรกิจ...

การตอบปัญหา ด้านบริหารธุรกิจ โดยสาขาวิชาการจัดการ ระดับ ม.ปลาย [อ่าน : 266 ครั้ง]

วิพากษ์หลักสูตรสาขาการจัดการ

วิพากษ์หลักสูตรสาขาการจัดการ [อ่าน : 420 ครั้ง]