ข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
    

 สถาบัน

 ข้อตกลง

 มีผลบังคับใช้

 สิ้นสุด

 ระยะเวลา

ข้อตกลงระดับ

ไฟล์

ปี 2562
 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี
 บันทึกข้อตกลงด้านการบริการวิชาการ  6 พ.ย.62 5 พ.ย.65  3 ปี มหาวิทยาลัย  
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่คิชฌกูฏ บันทึกข้อตกลงด้านการบริการวิชาการ  6 พ.ย.62 5 พ.ย.65  3 ปี มหาวิทยาลัย  
ปี 2563
 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี  บันทึกข้อตกลงด้านการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 23 ก.ค.63  22 ก.ค.66 3 ปี มหาวิทยาลัย  
 กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี บันทึกข้อตกลงด้านการบริการวิชาการ    23 ก.ค.63 22 ก.ค.66  3 ปี มหาวิทยาลัย  
 วิทยาลัยชุมชนตราด บันทึกข้อตกลงด้านการบริการวิชาการ     23 ก.ค.63  22 ก.ค.66  3 ปี มหาวิทยาลัย  
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)    2 ก.ย.63     มหาวิทยาลัย  
             
ปี 2564
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์   บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ 1 ธ.ค.64 30 พ.ย.66 2 ปี มหาวิทยาลัย  

ปี 2565
บริษัท ไทรแองเกิ้ลซอฟท์ จำกัด  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  14 ก.พ.65 13 ก.พ.68 3 ปี มหาวิทยาลัย  
บริษัท อรษา ฟรุ๊ต จำกัด บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 3 พ.ย.65 2 พ.ย.69 4 ปี มหาวิทยาลัย  
สมาคมผู้ผลิตทุเรียนไทย  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ   3 พ.ย.65  2 พ.ย.69 4 ปี  มหาวิทยาลัย  
กศน.อำเภอแก่งหางแมว บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ   3 พ.ย.65 2 พ.ย.69 4 ปี มหาวิทยาลัย  
กศน.อำเภอขลุง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ   3 พ.ย.65  2 พ.ย.69 4 ปี มหาวิทยาลัย  
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  3 พ.ย.65  2 พ.ย.69  4 ปี  มหาวิทยาลัย  
กศน.อำเภอท่าใหม่  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ   3 พ.ย.65 2 พ.ย.69  4 ปี มหาวิทยาลัย  
กศน.อำเภอนายายอาม  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ   3 พ.ย.65 2 พ.ย.69  4 ปี มหาวิทยาลัย  
กศน.อำเภอโปงน้ำร้อน   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  3 พ.ย.65 2 พ.ย.69 4 ปี มหาวิทยาลัย  
กศน.อำเภอมะขาม  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ   3 พ.ย.65 2 พ.ย.69 4 ปี มหาวิทยาลัย  
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ   3 พ.ย.65  2 พ.ย.69 4 ปี มหาวิทยาลัย  
กศน.อำเภอสอยดาว  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ    3 พ.ย.65 2 พ.ย.69  4 ปี  มหาวิทยาลัย  
กศน.อำเภอแหลมสิงห์  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ    3 พ.ย.65 2 พ.ย.69  4 ปี มหาวิทยาลัย