งานสารบรรณ

 

   แบบฟอร์มงานสารบรรณ


     แบบฟอร์ม-ขอออกหนังสือราชการ

 

   ประกาศ คณะเทคโนโลยีสังคม

 

     ประกาศคณะเทคโนโลยีสังคม เรื่องการจัดการเรียนการสอน เพื่อป้องกัน ชะลอและบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของ โรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (ฉบับที่ 2)

     ประกาศคณะเทคโนโลยีสังคม เรื่องการจัดการเรียนการสอน เพื่อป้องกัน ชะลอและบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของ โรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019

     

    

   ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

     ประกาศ เรื่อง การงดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2563

     ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ฉบับที่5) : ขยายการปิดที่ทำการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

     มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ (ฉบับที่ 5 ) ขยายการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว