ประชาสัมพันธ์กำหนดการและระเบียบในการรับสมัครนิสิต นักศึกษา เข้าฝึกงานกับโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาประจำปี 2562

วัน อังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2561, เวลา 10:15 น. 318 ครั้ง admin

ประชาสัมพันธ์กำหนดการและระเบียบในการรับสมัครนิสิต นักศึกษา เข้าฝึกงานกับโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาประจำปี 2562

ทั้งนี้หากนักศึกษาคนใดสนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสารไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ  >>> Download <<<