โครงการอบรมหลักสูตร Tax Junior "เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่นักภาษีอากรระดับปฏิบัติการ"

วัน พฤหัส ที่ 27 ธันวาคม 2561, เวลา 11:06 น. 167 ครั้ง admin

วันที่ 14 ธันวคม 2561 สาขาวิชาการบัญชี คณะเทคโนโลยีสังคม จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Tax junior "เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่นักภาษีอากรระดับปฏิบัติการ" เพื่อเพิ่มโอกาสทางวิชาชีพให้กับนักศึกษาที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดวิชาชีพ โดยมีคุณอดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

รูปภาพประกอบ :