นิทรรศการพระบิดาแห่งศาสตร์ ๙ แขนง เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วัน พฤหัส ที่ 27 ธันวาคม 2561, เวลา 16:07 น. 105 ครั้ง admin

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ในวันที่ 5  ธันวาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสังคม จึงได้จัดทำบอร์ดนิทรรศการพระบิดาแห่งศาสตร์ ๙ แขนง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ในฐานะที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งศาสตร์ ๙ แขนง ประกอบด้วย ๑.พระบิดาแห่งการจัดการน้ำ๒.พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย ๓.พระบิดาแห่งฝนหลวง ๔.พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย ๕.พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย ๖.พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย ๗.พระบิดาแห่งการวิจัยไทย ๘.พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ๙.พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคละตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

รูปภาพประกอบ :