โครงการนำอินเตอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งมาประยุกต์ใช้กับโรงเรือนและสวนผลไม้ (IoT)

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน พฤหัส ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562, เวลา 13:28 น. 53 ครั้ง admin

รูปภาพประกอบ :