แผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

วัน จันทร์ ที่ 23 มีนาคม 2563, เวลา 15:42 น. 89 ครั้ง admin

                              

ประกาศคณะเทคโนโลยีสังคม

เรื่องการจัดการเรียนการสอน เพื่อป้องกัน ชะลอและบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของ โรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (ฉบับที่ 2)

 

ประกาศคณะเทคโนโลยีสังคม

เรื่องการจัดการเรียนการสอน เพื่อป้องกัน ชะลอและบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของ โรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 

แผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวังและป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรค Covid-19  

 

มาตรการรับมือ Covid-19

สำนักส่งเสริมวิชาการและทะเบียน 

 

วิธีป้องกัน Covid-19

เพื่อตนเองและคนรอบข้าง 

 

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://covid-19.rmutto.ac.th/