คณะเทคโนโลยีสังคม รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วัน พฤหัส ที่ 1 ตุลาคม 2563, เวลา 14:55 น. 1011 ครั้ง wittaya

 

คณะเทคโนโลยีสังคม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี โควตา ปวช. ปวส.
       ภาคปกติ เทียบโอน /ภาคสมทบ เทียบโอน  /ภาคพิเศษเทียบโอน

• เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 รายละเอียดการรับสมัคร Click!

ติดต่อสอบถาม โทร.084 354 7497 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์)