ประเภท : ภาพข่าวกิจกรรม
มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังควบค...

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า [อ่าน : 34 ครั้ง]

คณะเทคโนโลยีสังคมรับมอบผลิตภัณ...

วันที่ 20 มีนาคม 2563 อาจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากร รั... [อ่าน : 14 ครั้ง]

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังควบค...

ขอขอบคุณ พ.ต.อ.คณกร อัศวเมธี ผู้กำกับ สภ.เขาคิชฌกูฏ ที่ได้อนุเคราะห์เครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส covid-... [อ่าน : 32 ครั้ง]

สัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา คณะเท...

วันที่ 9 มีนาคม 2563 งานสหกิจศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม จัดการสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาการจัดการ... [อ่าน : 201 ครั้ง]

การเข้าร่วมหารือการจัดการเรียน...

การเข้าร่วมหารือการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร [อ่าน : 46 ครั้ง]

การประกวดหนูน้อยเหลืองจันท์

การประกวดหนูน้อยเหลืองจันท์ ปี 2020 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ในงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไ... [อ่าน : 46 ครั้ง]

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของค...

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของคณะเทคโนโลยีสังคม ในงานราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่19 [อ่าน : 261 ครั้ง]

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเท...

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก [อ่าน : 84 ครั้ง]

งานแถลงข่าว ราชมงคล รักษ์เหลือ...

งานแถลงข่าว ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 19 [อ่าน : 106 ครั้ง]

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563

วันที่ 11 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกับ สำ... [อ่าน : 94 ครั้ง]

พิธีมอบการมอบทุนการศึกษาให้กับ...

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสังคม ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ทุนการศึกษา ประเภท... [อ่าน : 71 ครั้ง]

พิธีการส่งมอบถังขยะรีไซเคิลให้...

พิธีการส่งมอบถังขยะรีไซเคิลให้กับคณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 67 ครั้ง]

พิธีมอบเหรียญรางวัล เกียรติบัต...

สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสังคม กำหนดจัดพิธีมอบเหรียญรางวัล และเกียรติบัตร ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 25... [อ่าน : 319 ครั้ง]

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณ...

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่3/2562 [อ่าน : 90 ครั้ง]

การสัมมนาหัวข้อ การรับรองมาตรฐ...

การสัมมนาหัวข้อ การรับรองมาตรฐานระบบ Primary GMP (ประเภทผลไม้/ล้งผลไม้) [อ่าน : 313 ครั้ง]

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมม...

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ [อ่าน : 173 ครั้ง]

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการ สำน...

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 17 [อ่าน : 87 ครั้ง]

การปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา...

การปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 131 ครั้ง]

การตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานต...

การตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด และประเมินผลการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ในระดับคณะ [อ่าน : 178 ครั้ง]

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสหกิ...

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษา ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปี พ.ศ.2562 [อ่าน : 118 ครั้ง]

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสหกิ...

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษา ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปี พ.ศ.2562 [อ่าน : 103 ครั้ง]

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์...

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2563 [อ่าน : 142 ครั้ง]

กิจกรรม “การเตรียมความพร้อมเข้...

กิจกรรม “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ.)” [อ่าน : 120 ครั้ง]

โครงการกองทุนนิธิพระพุทธบาทพลว...

อาจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม ร่วมพิธีเปิดโครงการกองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวงมอบทุนเพ... [อ่าน : 113 ครั้ง]

ทำบุญร้อยรักสานสายใยมุทิตาจิต

ทำบุญร้อยรักสานสายใยมุทิตาจิต [อ่าน : 289 ครั้ง]

การตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใ...

การตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับคณะ/ระดับหน่วยงานสำนักงานคณบดี ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 112 ครั้ง]

กิจกรรม “ราชมงคลจันทบุรี จิตอา...

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมกิจกรรม “ราชมงคลจันทบุรี จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” ครั้งที่ 3 [อ่าน : 199 ครั้ง]

15 กันยายน ราชมงคลน้อมเกล้า

15 กันยายน ราชมงคลน้อมเกล้า [อ่าน : 190 ครั้ง]

กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะเทค...

กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 338 ครั้ง]

ต้อนรับคณะนักศึกษาดูงานจากประเ...

ต้อนรับคณะนักศึกษาดูงานจากประเทศกัมพูชา [อ่าน : 335 ครั้ง]

กิจกรรม ราชมงคลจันทบุรี จิตอาส...

กิจกรรม ราชมงคลจันทบุรี จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. [อ่าน : 203 ครั้ง]

โครงการร่วมใจสานฝันมหาวิทยาลัย...

โครงการร่วมใจสานฝันมหาวิทยาลัยสีขาว [อ่าน : 106 ครั้ง]

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมต้นชอง...

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมต้นชองระอา ไม้พื้นถิ่นจันทบุรี [อ่าน : 451 ครั้ง]

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร...

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 249 ครั้ง]

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร...

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 196 ครั้ง]

โครงการพัฒนาธุรกิจภาคตะวันออกต...

โครงการพัฒนาธุรกิจภาคตะวันออกตามหลักการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน [อ่าน : 130 ครั้ง]

โครงการเติมใจให้กันสานสัมพันธ์...

โครงการเติมใจให้กันสานสัมพันธ์พี่กับน้องปี 2562 [อ่าน : 228 ครั้ง]

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภา...

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 142 ครั้ง]

พิธีไหว้ครู "ศิษย์น้อมวันทาคณา...

พิธีไหว้ครู "ศิษย์น้อมวันทาคณาจารย์" ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 268 ครั้ง]

พิธีหล่อเทียนพรรษา 62

พิธีหล่อเทียนพรรษา 62 [อ่าน : 223 ครั้ง]