ประเภท : ภาพข่าว/กิจกรรม
การตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานต...

การตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด และประเมินผลการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ในระดับคณะ [อ่าน : 3 ครั้ง]

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสหกิ...

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษา ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปี พ.ศ.2562 [อ่าน : 10 ครั้ง]

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสหกิ...

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษา ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปี พ.ศ.2562 [อ่าน : 7 ครั้ง]

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์...

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2563 [อ่าน : 30 ครั้ง]

กิจกรรม “การเตรียมความพร้อมเข้...

กิจกรรม “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ.)” [อ่าน : 27 ครั้ง]

โครงการกองทุนนิธิพระพุทธบาทพลว...

อาจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม ร่วมพิธีเปิดโครงการกองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวงมอบทุนเพ... [อ่าน : 21 ครั้ง]

ทำบุญร้อยรักสานสายใยมุทิตาจิต

ทำบุญร้อยรักสานสายใยมุทิตาจิต [อ่าน : 81 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนเ...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ จังหวัดตราด [อ่าน : 48 ครั้ง]

การตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใ...

การตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับคณะ/ระดับหน่วยงานสำนักงานคณบดี ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 34 ครั้ง]

กิจกรรม “ราชมงคลจันทบุรี จิตอา...

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมกิจกรรม “ราชมงคลจันทบุรี จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” ครั้งที่ 3 [อ่าน : 45 ครั้ง]

15 กันยายน ราชมงคลน้อมเกล้า

15 กันยายน ราชมงคลน้อมเกล้า [อ่าน : 40 ครั้ง]

คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าหาร...

คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าหารือแนวทางความร่วมมือการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ วิทยาลัยชุมชน... [อ่าน : 49 ครั้ง]

กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะเทค...

กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 151 ครั้ง]

โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภา...

โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาของผู้ประกอบอาชีพรองรับเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก [อ่าน : 60 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนคลองพลูวิทยา [อ่าน : 233 ครั้ง]

ต้อนรับคณะนักศึกษาดูงานจากประเ...

ต้อนรับคณะนักศึกษาดูงานจากประเทศกัมพูชา [อ่าน : 197 ครั้ง]

กิจกรรม ราชมงคลจันทบุรี จิตอาส...

กิจกรรม ราชมงคลจันทบุรี จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. [อ่าน : 65 ครั้ง]

โครงการร่วมใจสานฝันมหาวิทยาลัย...

โครงการร่วมใจสานฝันมหาวิทยาลัยสีขาว [อ่าน : 38 ครั้ง]

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมต้นชอง...

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมต้นชองระอา ไม้พื้นถิ่นจันทบุรี [อ่าน : 224 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนทัพราชวิทยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว [อ่าน : 105 ครั้ง]

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร...

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 108 ครั้ง]

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร...

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 67 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาลัย...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาลัยเทคนิคตราด [อ่าน : 53 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาลัย...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาลัยเทคนิคระยอง [อ่าน : 45 ครั้ง]

โครงการพัฒนาธุรกิจภาคตะวันออกต...

โครงการพัฒนาธุรกิจภาคตะวันออกตามหลักการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน [อ่าน : 70 ครั้ง]

โครงการเติมใจให้กันสานสัมพันธ์...

โครงการเติมใจให้กันสานสัมพันธ์พี่กับน้องปี 2562 [อ่าน : 108 ครั้ง]

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภา...

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 70 ครั้ง]

พิธีไหว้ครู "ศิษย์น้อมวันทาคณา...

พิธีไหว้ครู "ศิษย์น้อมวันทาคณาจารย์" ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 126 ครั้ง]

พิธีหล่อเทียนพรรษา 62

พิธีหล่อเทียนพรรษา 62 [อ่าน : 132 ครั้ง]

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคสมท...

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 155 ครั้ง]

การอบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้...

การอบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (Site visits) [อ่าน : 131 ครั้ง]

โครงการทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธร...

โครงการทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรมจริยธรรม ในศตวรรษที่ 21 [อ่าน : 86 ครั้ง]

การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการ...

การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 298 ครั้ง]

การอบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้...

กิจกรรมย่อยที่ 1 การเตรียนมความพร้อมรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา... [อ่าน : 168 ครั้ง]

วันสถาปนาวิทยาเขตจันทบุรี ประจ...

วันสถาปนาวิทยาเขตจันทบุรี ประจำปี 2562 [อ่าน : 249 ครั้ง]

โครงการก้าวทันมาตรฐานการรายงาน...

โครงการก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่จะนำมาใช้ในการเรียนการสอน [อ่าน : 32 ครั้ง]

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการ...

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบวิชาชีพ [อ่าน : 162 ครั้ง]

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะบริ...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา [อ่าน : 104 ครั้ง]

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคส...

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 112 ครั้ง]

การสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา คณ...

การสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 256 ครั้ง]