ประเภท : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้น...

ได้แก่ 1.เมืองอัญมณี 2.ระบำชอง 3.ระบำกะลา 4.ลูกทุ่งเมืองจันท์ 5.พระเจ้าตากกู้ชาติ ในงานราชมงคลรักษ์... [อ่าน : 25 ครั้ง]

คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสังคม...

วันที่ 9 มีนาคม 2563 อาจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม และทีมผู้บริหาร ได้ร่วมหารือกั... [อ่าน : 46 ครั้ง]

การแสดงของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี...

การแสดงของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ในงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไ... [อ่าน : 84 ครั้ง]

โครงการการสร้างสรรค์และสาธิตเม...

โครงการการสร้างสรรค์และสาธิตเมนูกระวานไทยเพื่อการค้าและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 13 กุมภาพันธ... [อ่าน : 329 ครั้ง]

องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้า...

องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านการแสดง รำกะลา ของหมู่บ้านหนองบอน [อ่าน : 114 ครั้ง]

องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมชอง ชุ...

องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมชอง ชุมชนชาวชอง อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี [อ่าน : 156 ครั้ง]