ประเภท : กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเทคโนโ...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 146 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชา...

[อ่าน : 151 ครั้ง]

การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ยุค N...

การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ยุค New Normal ในยุค Covid-19 [อ่าน : 145 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาลัย...

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าประชาสัมพัน... [อ่าน : 339 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาลัย...

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าประชาสัมพันธ์ห... [อ่าน : 275 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาลัย...

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าประชาสัมพันธ์ห... [อ่าน : 221 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าประชาสัมพันธ์หล... [อ่าน : 401 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้คำแนะนำ ตอบ... [อ่าน : 448 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

วันที่ 29 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าประชาสัมพันธ์... [อ่าน : 171 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

วันที่ 14 และ 16 กันยายน 2563 อาจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าประชาสัมพันธ์หลัก... [อ่าน : 353 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะเทคโน...

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 อาจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให... [อ่าน : 235 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม นำทีมคณาจารย์ประจำสาขาวิชาต่... [อ่าน : 352 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรีย...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" [อ่าน : 276 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม จังหวัดสระแก้ว [อ่าน : 361 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม [อ่าน : 678 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม [อ่าน : 308 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาลัย...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี [อ่าน : 250 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" [อ่าน : 454 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนบ้านค่าย ระยอง [อ่าน : 274 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม [อ่าน : 276 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 อาจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม นำทีมคณาจารย์ประจำสาขาวิชาต่... [อ่าน : 372 ครั้ง]

คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าประ...

คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะฯ แก่คณะครูอาจารย์ กศน.ทั้ง 10 อำเภอของจังหวัด... [อ่าน : 439 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนเ...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ จังหวัดตราด [อ่าน : 508 ครั้ง]

คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าหาร...

คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าหารือแนวทางความร่วมมือการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ วิทยาลัยชุมชน... [อ่าน : 407 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนคลองพลูวิทยา [อ่าน : 915 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนทัพราชวิทยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว [อ่าน : 620 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาลัย...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาลัยเทคนิคตราด [อ่าน : 540 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาลัย...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาลัยเทคนิคระยอง [อ่าน : 387 ครั้ง]