ประเภท : กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาลัย...

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าประชาสัมพัน... [อ่าน : 198 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาลัย...

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าประชาสัมพันธ์ห... [อ่าน : 166 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาลัย...

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าประชาสัมพันธ์ห... [อ่าน : 110 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าประชาสัมพันธ์หล... [อ่าน : 140 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้คำแนะนำ ตอบ... [อ่าน : 169 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

วันที่ 29 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าประชาสัมพันธ์... [อ่าน : 68 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

วันที่ 14 และ 16 กันยายน 2563 อาจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าประชาสัมพันธ์หลัก... [อ่าน : 156 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะเทคโน...

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 อาจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให... [อ่าน : 123 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม นำทีมคณาจารย์ประจำสาขาวิชาต่... [อ่าน : 191 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรีย...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" [อ่าน : 169 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม จังหวัดสระแก้ว [อ่าน : 258 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม [อ่าน : 403 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม [อ่าน : 205 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาลัย...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี [อ่าน : 168 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" [อ่าน : 270 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนบ้านค่าย ระยอง [อ่าน : 184 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม [อ่าน : 186 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 อาจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม นำทีมคณาจารย์ประจำสาขาวิชาต่... [อ่าน : 259 ครั้ง]

คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าประ...

คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะฯ แก่คณะครูอาจารย์ กศน.ทั้ง 10 อำเภอของจังหวัด... [อ่าน : 340 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนเ...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ จังหวัดตราด [อ่าน : 408 ครั้ง]

คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าหาร...

คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าหารือแนวทางความร่วมมือการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ วิทยาลัยชุมชน... [อ่าน : 309 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนคลองพลูวิทยา [อ่าน : 801 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนทัพราชวิทยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว [อ่าน : 492 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาลัย...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาลัยเทคนิคตราด [อ่าน : 415 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาลัย...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาลัยเทคนิคระยอง [อ่าน : 293 ครั้ง]