ประเภท : กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาลัย...

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ทีมประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าประชาสัมพันธ์ห... [อ่าน : 47 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ทีมประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าร่วมโครงการ... [อ่าน : 44 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ทีมประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะเทคโนโลยีสังคม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์... [อ่าน : 57 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

วันที่ 23 กันยายน 2565 ทีมประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าประชาสัมพันธ์ห... [อ่าน : 98 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

วันที่ 16 กันยายน 2565 ทีมประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าประชาสัมพันธ์ห... [อ่าน : 99 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

วันที่ 16 กันยายน 2565 ทีมประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะเทคโนโลยีสังคม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ถว... [อ่าน : 83 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

วันที่ 16 กันยายน 2565 ทีมประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าประชาสัมพันธ์ห... [อ่าน : 71 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาลัย...

วันที่ 15 กันยายน 2565 ทีมประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าประชาสัมพันธ์ห... [อ่าน : 71 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

วันที่ 15 กันยายน 2565 ทีมประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะเทคโนโลยีสังคม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ถว... [อ่าน : 119 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาลั...

วันที่ 14 กันยายน 2565 ทีมประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะเทคโนโลยีสังคม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ถว... [อ่าน : 129 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

วันที่ 14 กันยายน 2565 ทีมประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าประชาสัมพันธ์ห... [อ่าน : 96 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

วันที่ 13 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม นำทีมคณาจารย์ในส... [อ่าน : 102 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

วันที่ 12 กันยายน 2565 ทีมประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าประชาสัมพันธ์ห... [อ่าน : 175 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

วันที่ 9 กันยายน 2565 ทีมประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าประชาสัมพันธ์หล... [อ่าน : 76 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนข...

วันที่ 8 กันยายน 2565 ทีมประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าประชาสัมพันธ์หล... [อ่าน : 129 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาลัย...

วันที่ 7 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม นำทีมคณาจารย์ในสาข... [อ่าน : 80 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม นำทีมคณาจารย์ในสา... [อ่าน : 87 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม นำทีมคณาจารย์ในสา... [อ่าน : 97 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ทีมประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะเทคโนโลยีสังคม เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อการร... [อ่าน : 123 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม นำทีมคณาจารย์ในสา... [อ่าน : 200 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม นำทีมคณาจารย์ในสา... [อ่าน : 79 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม นำทีมคณาจารย์ในสา... [อ่าน : 77 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเทคโนโ...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 225 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชา...

[อ่าน : 242 ครั้ง]

การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ยุค N...

การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ยุค New Normal ในยุค Covid-19 [อ่าน : 217 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาลัย...

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าประชาสัมพัน... [อ่าน : 462 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาลัย...

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าประชาสัมพันธ์ห... [อ่าน : 362 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาลัย...

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าประชาสัมพันธ์ห... [อ่าน : 315 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าประชาสัมพันธ์หล... [อ่าน : 658 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้คำแนะนำ ตอบ... [อ่าน : 679 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

วันที่ 29 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าประชาสัมพันธ์... [อ่าน : 289 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

วันที่ 14 และ 16 กันยายน 2563 อาจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าประชาสัมพันธ์หลัก... [อ่าน : 564 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะเทคโน...

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 อาจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให... [อ่าน : 318 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม นำทีมคณาจารย์ประจำสาขาวิชาต่... [อ่าน : 500 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรีย...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" [อ่าน : 378 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม จังหวัดสระแก้ว [อ่าน : 458 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม [อ่าน : 812 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม [อ่าน : 382 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาลัย...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี [อ่าน : 334 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" [อ่าน : 618 ครั้ง]