ประเภท : กิจกรรมหารายได้เพื่อนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์
SCT Chan Fun run 2022 "วิ่งเดิ...

SCT Chan Fun run 2022 "วิ่งเดิน เพลินชมสวนผลไม้" [อ่าน : 69 ครั้ง]

กิจกรรม ไข่หรรษา "หาทุนให้น้อง...

กิจกรรม #ไข่หรรษา "หาทุนให้น้อง" เพื่อเป็นการสมทบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสังคม ที่ขาดแ... [อ่าน : 649 ครั้ง]