ประเภท : ภาพข่าวกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
กิจกรรมจิตอาสา เพื่อพัฒนาชุมชน...

กิจกรรมจิตอาสา เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น [อ่าน : 60 ครั้ง]

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภา...

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ คณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปีการศึกษา 2565 [อ่าน : 80 ครั้ง]

การปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคสมทบ ภา...

การปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคสมทบ ภาคพิเศษนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2565 [อ่าน : 74 ครั้ง]

กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ด้า...

กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ด้านระบบ ERP เพื่อทำงานและวิจัย [อ่าน : 109 ครั้ง]

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะปรับปรุง...

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Improvement process) เพื่อเตรียมเข้าสู่สถานประกอบการ [อ่าน : 94 ครั้ง]

กิจกรรมอบรมเทคนิคการใช้เครื่อง...

กิจกรรมอบรมเทคนิคการใช้เครื่องมือเพื่อสร้างความเป็นเลิศของกระบวนการการทำงานบนพื้นฐาน Lean Thinking [อ่าน : 64 ครั้ง]

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะนักบัญชี...

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะนักบัญชียุคดิจิทัล หลักสูตร "การใช้งาน Microsoft Excel Advance" [อ่าน : 130 ครั้ง]

โครงการบทบาทการบัญชีนิติวิทยาแ...

โครงการบทบาทการบัญชีนิติวิทยาและเทคนิคการสืบค้นหาหลักฐานในโลกยุคดิจิทัล [อ่าน : 118 ครั้ง]

โครงการสัมมนาย่อยกิจกรรมที่ 2...

โครงการสัมมนาย่อยกิจกรรมที่ 2 "คืนสู่เหย้าเสริมสร้างสัมพันธ์รุ่นพี่ - รุ่นน้อง" [อ่าน : 106 ครั้ง]

โครงการ SCT SportDay การแข่งขั...

โครงการ SCT SportDay การแข่งขันกีฬานันทนาการของนักศึกษา [อ่าน : 189 ครั้ง]

การอบรมการใช้โปรแกรม Zoom, Goo...

การอบรมการใช้โปรแกรม Zoom, Google Meet, Microsoft Team [อ่าน : 141 ครั้ง]

โครงการบริการวิชาการ “อบรมแนวท...

โครงการบริการวิชาการ “อบรมแนวทางในการใช้มาตรฐานการสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม” [อ่าน : 96 ครั้ง]

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประ...

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2563 กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกการทำงาน ใน... [อ่าน : 205 ครั้ง]

โครงการสัมมนา ข้อควรระวังในการ...

โครงการสัมมนา ข้อควรระวังในการจัดทำงบการเงินที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ Covid-19 [อ่าน : 177 ครั้ง]

โครงการสัมมนาเรื่อง การเสริมสร...

โครงการสัมมนาเรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นนักบัญชีคุณภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค New No... [อ่าน : 243 ครั้ง]

โครงการสัมมนาการบัญชี “ การเสร...

โครงการสัมมนาการบัญชี “ การเสริมสร้างสมรรถนะทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับนักบัญชีคุณภาพในยุค New Norma... [อ่าน : 285 ครั้ง]

โครงการพัฒนาศักยภาพนักบัญชีรุ่...

โครงการพัฒนาศักยภาพนักบัญชีรุ่นใหม่ ใส่ใจคุณธรรม นำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [อ่าน : 337 ครั้ง]

โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหา...

หัวข้อ พื้นฐานของลาวในเชิงประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ เชื่อมโยงสู่การค้าและการลงทุนใน สปป.ลาว [อ่าน : 120 ครั้ง]

โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหา...

โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหารจัดการในยุค 4.0 หัวข้อ Creative Innovation & Open Innovation and Netw... [อ่าน : 122 ครั้ง]

โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหา...

โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหารจัดการในยุค 4.0 - หัวข้อ "Creative Innovation & Open Innovation and... [อ่าน : 108 ครั้ง]

โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหา...

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 สาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสังคม จัดโครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหารจัดกา... [อ่าน : 109 ครั้ง]

โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหา...

หัวข้อ "เคล็ดลับและเทคนิคการใช้ Social Media แบบ O2O ให้ธุรกิจสุดปัง ในยุคโควิด-19" [อ่าน : 144 ครั้ง]

โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหา...

โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหารจัดการในยุค 4.0 [อ่าน : 131 ครั้ง]

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา...

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 [อ่าน : 291 ครั้ง]

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ...

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา2564 [อ่าน : 381 ครั้ง]

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภา...

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2564 [อ่าน : 471 ครั้ง]

โครงการ "พัฒนาทักษะการเขียนโคร...

โครงการ "พัฒนาทักษะการเขียนโครงการและการทำงานของสโมสรนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เเละโรงเเ... [อ่าน : 312 ครั้ง]

โครงการ"ปันใจจากพี่สู่น้อง ครั...

ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 โดยสโมสรนักศึกษาและชมรมนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร คณะเทคโนโลยีสังคมมอบเงินสม... [อ่าน : 407 ครั้ง]

โครงการเสริมสร้างทักษะผู้ประกอ...

โครงการเสริมสร้างทักษะผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา [อ่าน : 434 ครั้ง]

โครงการเสริมสร้างทักษะเทคโนโลย...

โครงการเสริมสร้างทักษะเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาโปรแกรมขั้นสูง [อ่าน : 231 ครั้ง]

โครงการ"สัมมนาเตรียมความพร้อมท...

โครงการ"สัมมนาเตรียมความพร้อมทางด้านบัญชีและภาษีก่อนไปทำงาน" [อ่าน : 148 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการระบบสารสนเทศโดยใช้มาตรฐานด้านเทคโนโลยีด้านสารสนเทศสากลและการตรวจส... [อ่าน : 332 ครั้ง]

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อส...

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ [อ่าน : 566 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีในศตวรรษที่ 21 หลักสูตร English for Account... [อ่าน : 364 ครั้ง]

การสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษาในภ...

การสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่1/2563 และการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2563 [อ่าน : 443 ครั้ง]

โครงการสัมมนาเรื่อง AI กับนักบ...

โครงการสัมมนาเรื่อง AI กับนักบัญชี กรณีศึกษาหุ่นยนต์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับนักบัญชี 4.0 [อ่าน : 475 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพั...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะสำคัญในศตวรรษที่21 ด้วยกิจกรรมทางสุขศึกษาและพลศึกษา [อ่าน : 568 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏ...

โครงการอบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง (Simulation) สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม... [อ่าน : 694 ครั้ง]

โครงการบ่มเพาะบัณฑิตให้เป็นผู้...

โครงการบ่มเพาะบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการ จุดเริ่มต้นของผู้ค้าวัยทีน [อ่าน : 426 ครั้ง]

โครงการเสริมสร้างอาชีพสำหรับวั...

โครงการเสริมสร้างอาชีพสำหรับวัยรุ่น [อ่าน : 523 ครั้ง]