ประเภท : วีดีทัศน์
กิจกรรม U2Tcovidweek ทีม U2Tตำ...

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ดร.จันทนา ฤทธิ์สมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนและคณะอาจารย์คณะเทคโนโลยีสังคม... [อ่าน : 61 ครั้ง]

แนะนำคณะเทคโนโลยีสังคม

แนะนำคณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 771 ครั้ง]

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมต้นชอง...

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมต้นชองระอา ไม้พื้นถิ่นจันทบุรี [อ่าน : 279 ครั้ง]

การแสดงพื้นบ้าน "รำกะลา" ของหม...

การแสดงพื้นบ้าน "รำกะลา" ของหมู่บ้านหนองบอน ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี [อ่าน : 326 ครั้ง]

การแสดงชุด "รักษ์เหลืองจันท์"...

การแสดงชุด "รักษ์เหลืองจันท์" โดยนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม ในงานราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บา... [อ่าน : 225 ครั้ง]

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 [อ่าน : 752 ครั้ง]