ประเภท : วีดีทัศน์
แนะนำคณะเทคโนโลยีสังคม

แนะนำคณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 1145 ครั้ง]

โครงการสัมมนา เรื่อง การเสริม...

โครงการสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นนักบัญชีคุณภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค New... [อ่าน : 203 ครั้ง]

โครงการสัมมนาเรื่อง การเสริมสร...

โครงการสัมมนาเรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นนักบัญชีคุณภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค New No... [อ่าน : 170 ครั้ง]

กิจกรรม U2Tcovidweek ทีม U2Tตำ...

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ดร.จันทนา ฤทธิ์สมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนและคณะอาจารย์คณะเทคโนโลยีสังคม... [อ่าน : 305 ครั้ง]

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมต้นชอง...

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมต้นชองระอา ไม้พื้นถิ่นจันทบุรี [อ่าน : 507 ครั้ง]

การแสดงพื้นบ้าน "รำกะลา" ของหม...

การแสดงพื้นบ้าน "รำกะลา" ของหมู่บ้านหนองบอน ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี [อ่าน : 545 ครั้ง]

การแสดงชุด "รักษ์เหลืองจันท์"...

การแสดงชุด "รักษ์เหลืองจันท์" โดยนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม ในงานราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บา... [อ่าน : 418 ครั้ง]

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 [อ่าน : 958 ครั้ง]