ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ยุทธศาสตร์ จันทบุรี สร้างชาติ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ยุทธศาสตร์ จันทบุรี สร้างชาติ[อ่าน : 67 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงทะเบียนผลตรวจ ATK คณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 126 ครั้ง]
 • บริษัท ตะวันออกเทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ขอรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษเข้าทำงาน (เรียน... บริษัท ตะวันออกเทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด รับพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน จำนวน 1 อัตรา[อ่าน : 48 ครั้ง]
 • ขอเชิญนักเรียน หรือนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นความยาว 8-10 นาที ชิงเงินรางว... [อ่าน : 75 ครั้ง]
 • ขอเชิญร่วมกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ "บอนสี ราชินีไม้ใบ ในกระแส" [อ่าน : 81 ครั้ง]
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมห้องสมุดออนไลน์ ประจำเดือนกันยายน 256... [อ่าน : 92 ครั้ง]
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 [อ่าน : 115 ครั้ง]
 • ขอเชิญส่งข่อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 [อ่าน : 101 ครั้ง]
 • ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการควา... [อ่าน : 90 ครั้ง]
 • ขยายเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-1... [อ่าน : 109 ครั้ง]
 • ขอเชิญชวนนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีและผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม "อ่านและเขียนรายงานผู้สอบบัญชีให้เข้าใจ" [อ่าน : 179 ครั้ง]
 • กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2564 [อ่าน : 200 ครั้ง]
 • ขอเชิญชวนเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) [อ่าน : 110 ครั้ง]
 • ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตจันทบุรีครบรอบ57ปี และพิธีเปิดศูนย์อาคารศูนย์ประชุมรา... [อ่าน : 102 ครั้ง]
 • ขอเชิญชวนให้ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้กรม... [อ่าน : 101 ครั้ง]
 • สำรวจข้อมูลผู้ที่มีความประสงค์ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ปี 2565-2569 (ภายในวันที่ 30 มิถุนายน... คณะเทคโนโลยีสังคม ขอสำรวจข้อมูลบุคลากรทุกท่านที่มีความประสงค์ต้องการจะศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2565-2569[อ่าน : 143 ครั้ง]
 • ขอเชิญประชุมคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่2/2564 ในวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องSC1081[อ่าน : 96 ครั้ง]
 • ขอเชิญร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไชต์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา #ร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไชต์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในว...[อ่าน : 93 ครั้ง]
 • ขอเชิญร่วมทำบุญกิจกรรม ผ้าป่าสามัคคี บ้าน วัด มหาวิทยาลัย ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 ร่วมนำปัจจัยสิ่งของ สมทบทุนผ้าป่าสามัคคี สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุจำเป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ [อ่าน : 124 ครั้ง]
 • ขอเชิญชวนส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์... ขอเชิญชวนส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี2564[อ่าน : 95 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ[อ่าน : 109 ครั้ง]
 • ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 128 ครั้ง]
 • คณะเทคโนโลยีสังคม รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาคปกติ / ภาคปกติ เทียบโอน /ภาคสมทบ เทียบโอน /ภาคพิเศษเทียบโอน[อ่าน : 1268 ครั้ง]
 • กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปีการศึกษา 2563 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปีการศึกษา 2563[อ่าน : 626 ครั้ง]
 • คณะเทคโนโลยีสังคม เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่5 ระดับปริญญาตรีภาคปกติ /เทียบโอน /เทียบโอนสมทบ (เรียนเ... คณะเทคโนโลยีสังคม เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่5 ระดับปริญญาตรีภาคปกติ /เทียบโอน /เทียบโอนสมทบ (เรียนเสาร์อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2563[อ่าน : 371 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ปวช. ปวส. รอบ 4 บัณฑิต EEC และ Tcas รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน Admissio... ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ปวช. ปวส. รอบ 4 บัณฑิต EEC และ Tcas รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน Admission2 (วุฒิ ม.6)[อ่าน : 299 ครั้ง]
 • ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตจันทบุรี ปีที่ 56 ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตจันทบุรี ปีที่ 56[อ่าน : 270 ครั้ง]
 • กำหนดการนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 กำหนดการนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563[อ่าน : 490 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปวช. ปวส. รอบ 3 บัณฑิต EEC และ รอบที่ 3 Admission1 (วุฒิ ม.6) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปวช. ปวส. รอบ 3 บัณฑิต EEC และ รอบที่ 3 Admission1 (วุฒิ ม.6)[อ่าน : 304 ครั้ง]
 • คณะเทคโนโลยีสังคม เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่5 ระดับปริญญาตรีภาคปกติ /เทียบโอน /เทียบโอนสมทบ (เรียนเ... คณะเทคโนโลยีสังคม เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่5 ระดับปริญญาตรีภาคปกติ /เทียบโอน /เทียบโอนสมทบ (เรียนเสาร์อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2563[อ่าน : 408 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ปวช. ปวส. รอบ 3 บัณฑิต EEC และ Tcas รอบที่ 3 Admission (วุฒิ ม.6) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ปวช. ปวส. รอบ 3 บัณฑิต EEC และ Tcas รอบที่ 3 Admission (วุฒิ ม.6)[อ่าน : 325 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปวช. ปวส. รอบ 2 บัณฑิต EEC และ รอบที่ 2 โควตา (วุฒิ ม.6) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปวช. ปวส. รอบ 2 บัณฑิต EEC และ รอบที่ 2 โควตา (วุฒิ ม.6)[อ่าน : 320 ครั้ง]
 • คณะเทคโนโลยีสังคม เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่4 ระดับปริญญาตรีภาคปกติ /เทียบโอน /เทียบโอนสมทบ (เรียนเ... คณะเทคโนโลยีสังคม เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่4 ระดับปริญญาตรีภาคปกติ /เทียบโอน /เทียบโอนสมทบ (เรียนเสาร์อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2563[อ่าน : 478 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ปวช. ปวส. รอบ 2 บัณฑิต EEC และ รอบที่ 2 โควตา (วุฒิ ม.6) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ปวช. ปวส. รอบ 2 บัณฑิต EEC และ รอบที่ 2 โควตา (วุฒิ ม.6)[อ่าน : 721 ครั้ง]
 • คณะเทคโนโลยีสังคม เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่3 ระดับปริญญาตรีภาคปกติ /เทียบโอน /เทียบโอนสมทบ (เรียนเ... คณะเทคโนโลยีสังคม เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่3 ระดับปริญญาตรีภาคปกติ /เทียบโอน /เทียบโอนสมทบ (เรียนเสาร์อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2563[อ่าน : 864 ครั้ง]
 • การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก[อ่าน : 291 ครั้ง]
 • แจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 8 เมษายน 2563 แจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 8 เมษายน 2563[อ่าน : 891 ครั้ง]
 • แผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค COVID-19[อ่าน : 546 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 โควตา ม.6 และ รอบที่ 2 ป... ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 โควตา ม.6 และ รอบที่ 2 ปวช./ปวส.[อ่าน : 831 ครั้ง]
 • ประกาศ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เรื่อง การจัดการเรีย... เรื่อง การจัดการเรียนการสอน เพื่อป้องกัน ชะลอและบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของ โรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019[อ่าน : 262 ครั้ง]

ข้อมูล : ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บมหาลัย มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0

มี ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 77