ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปวช. ปวส. รอบ 3 บัณฑิต EEC และ รอบที่ 3 Admission1 (วุฒิ ม.6) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปวช. ปวส. รอบ 3 บัณฑิต EEC และ รอบที่ 3 Admission1 (วุฒิ ม.6)[อ่าน : 19 ครั้ง]
 • คณะเทคโนโลยีสังคม เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่5 ระดับปริญญาตรีภาคปกติ /เทียบโอน /เทียบโอนสมทบ (เรียนเ... คณะเทคโนโลยีสังคม เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่5 ระดับปริญญาตรีภาคปกติ /เทียบโอน /เทียบโอนสมทบ (เรียนเสาร์อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2563[อ่าน : 15 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ปวช. ปวส. รอบ 3 บัณฑิต EEC และ Tcas รอบที่ 3 Admission (วุฒิ ม.6) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ปวช. ปวส. รอบ 3 บัณฑิต EEC และ Tcas รอบที่ 3 Admission (วุฒิ ม.6)[อ่าน : 47 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปวช. ปวส. รอบ 2 บัณฑิต EEC และ รอบที่ 2 โควตา (วุฒิ ม.6) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปวช. ปวส. รอบ 2 บัณฑิต EEC และ รอบที่ 2 โควตา (วุฒิ ม.6)[อ่าน : 50 ครั้ง]
 • คณะเทคโนโลยีสังคม เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่4 ระดับปริญญาตรีภาคปกติ /เทียบโอน /เทียบโอนสมทบ (เรียนเ... คณะเทคโนโลยีสังคม เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่4 ระดับปริญญาตรีภาคปกติ /เทียบโอน /เทียบโอนสมทบ (เรียนเสาร์อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2563[อ่าน : 95 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ปวช. ปวส. รอบ 2 บัณฑิต EEC และ รอบที่ 2 โควตา (วุฒิ ม.6) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ปวช. ปวส. รอบ 2 บัณฑิต EEC และ รอบที่ 2 โควตา (วุฒิ ม.6)[อ่าน : 88 ครั้ง]
 • คณะเทคโนโลยีสังคม เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่3 ระดับปริญญาตรีภาคปกติ /เทียบโอน /เทียบโอนสมทบ (เรียนเ... คณะเทคโนโลยีสังคม เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่3 ระดับปริญญาตรีภาคปกติ /เทียบโอน /เทียบโอนสมทบ (เรียนเสาร์อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2563[อ่าน : 290 ครั้ง]
 • การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก[อ่าน : 16 ครั้ง]
 • แจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 8 เมษายน 2563 แจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 8 เมษายน 2563[อ่าน : 370 ครั้ง]
 • แผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค COVID-19[อ่าน : 90 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 โควตา ม.6 และ รอบที่ 2 ป... ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 โควตา ม.6 และ รอบที่ 2 ปวช./ปวส.[อ่าน : 350 ครั้ง]
 • ประกาศ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เรื่อง การจัดการเรีย... เรื่อง การจัดการเรียนการสอน เพื่อป้องกัน ชะลอและบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของ โรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019[อ่าน : 25 ครั้ง]
 • คณะเทคโนโลยีสังคม เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่2 ระดับปริญญาตรี /เทียบโอน /เทียบโอนสมทบ (เรียนเสาร์อา... คณะเทคโนโลยีสังคม เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่2 ระดับปริญญาตรี /เทียบโอน /เทียบโอนสมทบ (เรียนเสาร์อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2563[อ่าน : 588 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสังคม รอบที่1 Po... ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสังคม รอบที่1 Portfolio ม.6 และ รอบที่ 1 บัณฑิต EEC ปวช., ปวส[อ่าน : 113 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบ 1 บัณฑิต EEC วุฒิ ปวช./ปวส. และ รอบ 1 PORTFOLIO วุฒ... ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบ 1 บัณฑิต EEC วุฒิ ปวช./ปวส. และ รอบ 1 PORTFOLIO วุฒิ ม.6[อ่าน : 658 ครั้ง]
 • รับสมัครการประกวดหนูน้อยเหลืองจันท์ ประกวดวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ในงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี[อ่าน : 60 ครั้ง]
 • คณะเทคโนโลยีสังคม รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 Portfolio แฟ้มสะสมผลงาน 2-16 ธ.ค.62[อ่าน : 732 ครั้ง]
 • ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วม โครงการ English is Fun ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วม โครงการ English is Fun [อ่าน : 91 ครั้ง]
 • ขอเชิญร่วม กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกการทำงาน ขอเชิญร่วม กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกการทำงาน[อ่าน : 85 ครั้ง]
 • ขอเชิญนักศึกษาร่วมการแข่งขัน SCT E-SPORT ROV CHAMPION OF SCT LEAGUE ครั้งที่3 ขอเชิญนักศึกษาร่วมการแข่งขัน SCT E-SPORT ROV CHAMPION OF SCT LEAGUE ครั้งที่3 [อ่าน : 100 ครั้ง]
 • ขอเชิญ ร่วมทำบุญสาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง ขอเชิญ ร่วมทำบุญสาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง[อ่าน : 82 ครั้ง]
 • ขอเชิญ ร่วมโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมด้านสมรรถนะวิชาชีพนักบัญชีและความสามารถปรับตัวรับโลกการทำงานร... ขอเชิญ ร่วมโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมด้านสมรรถนะวิชาชีพนักบัญชีและความสามารถปรับตัวรับโลกการทำงานร่วมกับ Artificial intelligence (AI)[อ่าน : 459 ครั้ง]
 • ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร ร่วมกิจกรรม "ทำบุญร้อยรักสานสายใยมุทิตาจิต" ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร ร่วมกิจกรรม "ทำบุญร้อยรักสานสายใยมุทิตาจิต"[อ่าน : 80 ครั้ง]
 • ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่านเข้าร่วมประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่านเข้าร่วมประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒[อ่าน : 121 ครั้ง]
 • ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาของผู้ประกอบอาชีพรองรับเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาของผู้ประกอบอาชีพรองรับเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก[อ่าน : 115 ครั้ง]
 • ขอเชิญร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2562 ขอเชิญร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2562[อ่าน : 106 ครั้ง]
 • ปฏิทินกำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ปฏิทินกำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562[อ่าน : 165 ครั้ง]
 • ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ "คนหลุดกรอบ" "Logistics Innovation Award 2019... ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ "คนหลุดกรอบ" "Logistics Innovation Award 2019"[อ่าน : 153 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่สนใจสอบคัดเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (TCAS 62 รอบที่ 2 โควต้า) ประจ าปีการศึกษา... ประกาศรายชื่อผู้ที่สนใจสอบคัดเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (TCAS 62 รอบที่ 2 โควต้า) ประจ าปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 358 ครั้ง]
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป[อ่าน : 346 ครั้ง]
 • ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 [อ่าน : 337 ครั้ง]
 • ตารางการสอบเทียบโอน ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่3/2 ตารางการสอบเทียบโอน ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่3/2[อ่าน : 305 ครั้ง]
 • ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน SCT e-Sport ROV Champion of SCT League ครั้งที่ 2 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน SCT e-Sport ROV Champion of SCT League ครั้งที่ 2[อ่าน : 235 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเข... ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี (e-manage)[อ่าน : 237 ครั้ง]
 • ตารางการสอบเทียบโอน ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่2/2 ตารางการสอบเทียบโอน ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่2/2[อ่าน : 312 ครั้ง]
 • ตารางการสอบเทียบโอน ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่2/1 ตารางการสอบเทียบโอน ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่2/1[อ่าน : 254 ครั้ง]

ข้อมูล : ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บมหาลัย มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0

มี ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 49