ข่าวการรับสมัครงาน ดู ข่าวการรับสมัครงานทั้งหมด
 • ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน 7-11 สาขาเขาคิชฌกูฏ[อ่าน : 134 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน นักศึกษาที่สนใจหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียน หรือ ช่วงว่างจากการเรียน[อ่าน : 94 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง จ.จันทบุรี - วุฒิปริญญาตรี[อ่าน : 99 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน บริษัทจีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด[อ่าน : 125 ครั้ง]
 • รับสมัครงาน ระหว่างช่วงปิดเทอม รับสมัคร นักเรียน/นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติ [อ่าน : 109 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง[อ่าน : 150 ครั้ง]
 • ประกาศรับสมัคร​งาน บริษัท จี พี เอส คอนเนคชั่นส์ จำกัด[อ่าน : 143 ครั้ง]
 • ประกาศรับสมัคร​งาน พนักงานธุรการชาย[อ่าน : 152 ครั้ง]
ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 • ขอเชิญนักศึกษาผู้มีผลงาน ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือก เพชรราชมงคลตะวันออก เพชรราชมงคลตะวันออก 2562[อ่าน : 153 ครั้ง]
 • ตารางจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี[อ่าน : 142 ครั้ง]
 • ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6 The 6th NIDA Camp (สำหรับปริญญาตรี) รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4 จากสถาบันทั่วประเทศ[อ่าน : 169 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์การอบรม การอบรมเพื่อรับชั่วโมงภาคทฤษฎี ในการทำใบขับขี่ทั้งรถยรนต์และรถจักรยานยนต์[อ่าน : 155 ครั้ง]
 • การแข่งขัน SCT e-Sport ROV Champion of SCT League ครั้งที่ 2 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ เตรียมทีมให้พร้อมแล้วมาสนุกกัน สมัครได้ที่[อ่าน : 240 ครั้ง]
 • รายละเอียดเกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุ ของนักศึกษา รายละเอียดเกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุ ของนักศึกษา[อ่าน : 287 ครั้ง]
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) ดู กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.)ทั้งหมด
 • ประกาศ การติดตามแก้ไขเอกสาร กยศ.,กรอ. รายเก่าย้ายฯ และรายใหม่ ประกาศ การติดตามแก้ไขเอกสาร กยศ.,กรอ. รายเก่าย้ายฯ และรายใหม่[อ่าน : 278 ครั้ง]
 • แจ้งเรื่องเงินค่าครองชีพโอนเข้าบัญชี ผู้กู้ กยศ.,กรอ.รายเก่าเลื่อนชั่นปี รอบที่ 2 แจ้งเรื่องเงินค่าครองชีพโอนเข้าบัญชี ผู้กู้ กยศ.,กรอ.รายเก่าเลื่อนชั่นปี รอบที่ 2[อ่าน : 234 ครั้ง]
 • การเก็บชั่วโมงจิตอาสา การเก็บชั่วโมงจิตอาสา[อ่าน : 307 ครั้ง]
 • แจ้งเรื่องเงินค่าครองชีพโอนเข้าบัญชี ผู้กู้ กยศ.,กรอ.รายเก่าเลื่อนชั่นปี รอบที่ 1 แจ้งเรื่องเงินค่าครองชีพโอนเข้าบัญชี ผู้กู้ กยศ.,กรอ.รายเก่าเลื่อนชั่นปี รอบที่ 1[อ่าน : 219 ครั้ง]
 • ประกาศ นักศึกษาผู้กู้ กยศ. กรอ.ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 หรือไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ประกาศ นักศึกษาผู้กู้ กยศ. กรอ.ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 หรือไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร[อ่าน : 236 ครั้ง]
 • ประกาศ เรื่อง การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นกู้ กยศ.กรอ. (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้กู้ กยศ. กรอ. ทุกชั้นปี[อ่าน : 241 ครั้ง]
ทุนการศึกษา ดู ทุนการศึกษาทั้งหมด
 • ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษานิธิพระบาทพลวง จำนวน 12 ทุนๆละ 3,000 บาท[อ่าน : 236 ครั้ง]
 • ทุนการศึกษานิธิพระพุทธบาทพลวง ประกาศรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา[อ่าน : 190 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562[อ่าน : 189 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับทุนการศึกษา พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562[อ่าน : 187 ครั้ง]
 • ทุนการศึกษา ”มูลนิธิไลออนแดง-รัญจวน วงษ์กล้าหาญ “ ประจำปี 2562[อ่าน : 174 ครั้ง]
 • ทุนส่งน้องเรียบจบ ปีที่ 13[อ่าน : 253 ครั้ง]
 • ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษากองทุนนิธิพระบาทพลวง จำนวน 12 ทุนๆละ 3,000 บาท[อ่าน : 224 ครั้ง]
 • ทุนการศึกษา ทุนให้เปล่า[อ่าน : 241 ครั้ง]
 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561[อ่าน : 225 ครั้ง]
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดู ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด
 • องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมชอง ชุมชนชาวชอง อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี[อ่าน : 164 ครั้ง]
 • องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดง รำกะลา ของหมู่บ้านหนองบอน ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี[อ่าน : 160 ครั้ง]
 • เอกสารประกอบการเรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมพื้นบ้านการละเล่น “อาไย” ของชุมชนบ้านบึงชนัง อ้าเภอโป่งน้้าร้อน... เอกสารประกอบการเรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมพื้นบ้านการละเล่น “อาไย” ของชุมชนบ้านบึงชนัง อ้าเภอโป่งน้้าร้อน จังหวดัจันทบุรี [อ่าน : 250 ครั้ง]
 • ประเพณีการสร้างบ้านของคนชอง ประเพณีการสร้างบ้านของคนชอง[อ่าน : 228 ครั้ง]
บทความที่น่าสนใจ ดู บทความที่น่าสนใจทั้งหมด
6 ข้อแตกต่างของการเป็น จิตแพทย...

จิตแพทย์และนักจิตวิทยา เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง? ทั้งในเรื่องของการเรียน การทำงาน และวิธีการร... [อ่าน : 328 ครั้ง]

7 อาชีพสุดฮอต เรียนจบแล้วไม่ตก...

อาชีพสุดฮอต เรียนจบแล้วไม่ตกงานแน่นอน [อ่าน : 218 ครั้ง]

15 กันยายน วันราชมงคล

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [อ่าน : 296 ครั้ง]

ลูกราชมงคลทุกท่านควรได้อ่าน

พระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ ๙ ใช้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งในเครือของตน สถาบันอุดมศึกษากลุ่มมหา... [อ่าน : 413 ครั้ง]

การให้คำปรึกษา ดู การให้คำปรึกษาทั้งหมด
ช่องทางในการให้คำปรึกษาต่างๆ

ช่องทางในการให้คำปรึกษา [อ่าน : 421 ครั้ง]