ขอเชิญผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้ สมัครรับแจ้งเตือนการครบกำหนดชำระหนี้ผ่านทาง SMS

ขอเชิญผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้

สมัครรับแจ้งเตือนการครบกำหนดชำระหนี้ผ่านทาง SMS

 

ขอเชิญผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้ สมัครรับแจ้งเตือนการครบกำหนดชำระหนี้ผ่านทาง SMS

 

          ขอเชิญผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้ สมัครรับแจ้งเตือนการครบกำหนดชำระหนี้ผ่านทาง SMS ซึ่งจะทำให้ผู้กู้ยืมสามารถรับรู้ข่าวสารการชำระหนี้ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น หากผู้กู้ยืมประสงค์จะรับข่าวสารการชำระหนี้จากกองทุนผ่านทาง SMS โปรดลงทะเบียนโดยคลิกที่ สมัคร(link is external) (ซึ่งบริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)
 
          ทั้งนี้ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับระบบฯ สามารถติดต่อได้ที่
          ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์
          โทร. 0 2016 4888 หรือทาง e-Mail : [email protected]