เชิญชวนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม ร่วมใช้สิทธิเลือกตั้ง

เชิญชวนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม
ร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปีการศึกษา 2562
ในวันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2562
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 14.00 น.
ณ ชั้น 1 อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม (SC)
*โปรดนำบัตรนักศึกษามาด้วย
**นับคะแนนเวลา 14.30 น.