ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ขอเชิญนักศึกษาผู้มีผลงาน ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือก เพชรราชมงคลตะวันออก เพชรราชมงคลตะวันออก 2562[อ่าน : 169 ครั้ง]
 • ตารางจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี[อ่าน : 154 ครั้ง]
 • ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6 The 6th NIDA Camp (สำหรับปริญญาตรี) รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4 จากสถาบันทั่วประเทศ[อ่าน : 184 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์การอบรม การอบรมเพื่อรับชั่วโมงภาคทฤษฎี ในการทำใบขับขี่ทั้งรถยรนต์และรถจักรยานยนต์[อ่าน : 167 ครั้ง]
 • การแข่งขัน SCT e-Sport ROV Champion of SCT League ครั้งที่ 2 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ เตรียมทีมให้พร้อมแล้วมาสนุกกัน สมัครได้ที่[อ่าน : 250 ครั้ง]
 • รายละเอียดเกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุ ของนักศึกษา รายละเอียดเกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุ ของนักศึกษา[อ่าน : 304 ครั้ง]
 • แบบสอบถามเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลศิษย์เก่า แบบสอบถามเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลศิษย์เก่า[อ่าน : 268 ครั้ง]
 • ขอเชิญนักศึกษาผู้มีผลงาน ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือก เพชรราชมงคลตะวันออก โดยมี 6 ด้าน[อ่าน : 284 ครั้ง]
 • ขอเชิญชวนศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทยในวันสำคัญ ประจำปี 2561 ขอเชิญชวนศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทยในวันสำคัญ ประจำปี 2561[อ่าน : 409 ครั้ง]
 • ธนาคารออมสิน กำหนดจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ ประจำปี 2561 ธนาคารออมสิน กำหนดจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ ประจำปี 2561[อ่าน : 263 ครั้ง]
 • ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี... การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2561[อ่าน : 330 ครั้ง]
 • มาช่วยกันโหวต #พี่แกรมมี่ นางสาวอัจฉราวดี จินดารัตน์ นักศึกษาชั้นปีที 4 สาขาการบัญชี คณะเทคโนโลยีสังคม[อ่าน : 306 ครั้ง]
 • ทุนส่งน้องเรียนจบ ปีที่ 13 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ [อ่าน : 262 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่มีรายชื่อ ติดตามการแก้ไขเอกสาร กยศ. กรอ. รายเก่าย้ายฯ และรายใหม่[อ่าน : 263 ครั้ง]
 • ขอเชิญนักศีกษาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลงานเข้าประกวด[อ่าน : 344 ครั้ง]
 • การเก็บชั่วโมง กยศ การเก็บชั่วโมงจิตอาสา[อ่าน : 317 ครั้ง]
 • รับสมัครพนักงานหลายอัตรา ปตท.เขาคิชฌกูฏ[อ่าน : 253 ครั้ง]
 • รับสมัครพนักงานประจำ และพนักงานชั่วคราว 7-11 สาขา ปตท.เขาคิชฌกูฎ[อ่าน : 244 ครั้ง]
 • คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์[อ่าน : 239 ครั้ง]
 • แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเว... แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา[อ่าน : 254 ครั้ง]
 • แบบสอบถามการบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา แบบสอบถามการบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา[อ่าน : 260 ครั้ง]
 • ช่องทางในการให้คำปรึกษาต่างๆแก่นักศึกษา ช่องทางในการให้คำปรึกษาต่างๆแก่นักศึกษา [อ่าน : 287 ครั้ง]