ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ขอเชิญนักศึกษาผู้มีผลงาน ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือก เพชรราชมงคลตะวันออก เพชรราชมงคลตะวันออก 2562[อ่าน : 60 ครั้ง]
 • ตารางจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี[อ่าน : 56 ครั้ง]
 • ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6 The 6th NIDA Camp (สำหรับปริญญาตรี) รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4 จากสถาบันทั่วประเทศ[อ่าน : 65 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์การอบรม การอบรมเพื่อรับชั่วโมงภาคทฤษฎี ในการทำใบขับขี่ทั้งรถยรนต์และรถจักรยานยนต์[อ่าน : 49 ครั้ง]
 • การแข่งขัน SCT e-Sport ROV Champion of SCT League ครั้งที่ 2 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ เตรียมทีมให้พร้อมแล้วมาสนุกกัน สมัครได้ที่[อ่าน : 128 ครั้ง]
 • รายละเอียดเกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุ ของนักศึกษา รายละเอียดเกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุ ของนักศึกษา[อ่าน : 120 ครั้ง]
 • แบบสอบถามเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลศิษย์เก่า แบบสอบถามเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลศิษย์เก่า[อ่าน : 139 ครั้ง]
 • ขอเชิญนักศึกษาผู้มีผลงาน ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือก เพชรราชมงคลตะวันออก โดยมี 6 ด้าน[อ่าน : 166 ครั้ง]
 • ขอเชิญชวนศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทยในวันสำคัญ ประจำปี 2561 ขอเชิญชวนศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทยในวันสำคัญ ประจำปี 2561[อ่าน : 110 ครั้ง]
 • ธนาคารออมสิน กำหนดจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ ประจำปี 2561 ธนาคารออมสิน กำหนดจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ ประจำปี 2561[อ่าน : 127 ครั้ง]
 • ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี... การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2561[อ่าน : 137 ครั้ง]
 • มาช่วยกันโหวต #พี่แกรมมี่ นางสาวอัจฉราวดี จินดารัตน์ นักศึกษาชั้นปีที 4 สาขาการบัญชี คณะเทคโนโลยีสังคม[อ่าน : 161 ครั้ง]
 • ทุนส่งน้องเรียนจบ ปีที่ 13 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ [อ่าน : 142 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่มีรายชื่อ ติดตามการแก้ไขเอกสาร กยศ. กรอ. รายเก่าย้ายฯ และรายใหม่[อ่าน : 144 ครั้ง]
 • ขอเชิญนักศีกษาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลงานเข้าประกวด[อ่าน : 180 ครั้ง]
 • การเก็บชั่วโมง กยศ การเก็บชั่วโมงจิตอาสา[อ่าน : 162 ครั้ง]
 • รับสมัครพนักงานหลายอัตรา ปตท.เขาคิชฌกูฏ[อ่าน : 140 ครั้ง]
 • รับสมัครพนักงานประจำ และพนักงานชั่วคราว 7-11 สาขา ปตท.เขาคิชฌกูฎ[อ่าน : 140 ครั้ง]
 • คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์[อ่าน : 142 ครั้ง]
 • แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเว... แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา[อ่าน : 147 ครั้ง]
 • แบบสอบถามการบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา แบบสอบถามการบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา[อ่าน : 149 ครั้ง]
 • ช่องทางในการให้คำปรึกษาต่างๆแก่นักศึกษา ช่องทางในการให้คำปรึกษาต่างๆแก่นักศึกษา [อ่าน : 158 ครั้ง]